Wie zijn wij?

Het idee achter de roadbusters is geboren rond het nieuwjaar van 1998.  Dit was de tijd toen de strips van Joe Bar super populair waren.  Daar we op dat moment inderdaad nog in een ontstuimige periode zaten, was de naam en logo snel gevonden.
Voor het ontstaan van de roadbusters werd telkens de naam Kawanda gebruikt als groepsnaam. Kawanda werd hierbij afgeleid van de samentrekking ''KAWA''saki en ho''NDA'' = "KAWA_NDA"
Het moment waarop KAWANDA het levenlicht zag was jou Webmaster in bezit van een zwarte GPZ1100 (Kawa) terwijl mijn teergeliefde een groene VFR750 (Honda) hanteerde.
De naam Kawanda werd dan ook gekozen als Website en voor het inrichten van enkele groepsactiviteiten.
Op dit ogenblik is de roadbuster naam terug op de achtergrond getreden terwijl Kawanda als site is blijven bestaan.

  Heel wat jaren en twee kinderen verder, is de passie van het motorrijden overgeslagen naar een hobby.  Daarom wordt de motor nu meer gebruikt bij goed weer en voor reizen.  In 2014 wordt de website weer grondig aangepakt en ligt de focus nu vooral op het aanleveren van roadbooks en logbooks.  Ook een nieuwe logo wordt gelanceerd.